Tập tin : asia-map.png
Bản đồ-Châu Á-asia-map.png
700x483 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.asiawebdirect.com