Tập tin : karte-0-9016.gif
Bản đồ-Châu Á-karte-0-9016.gif
2000x1580 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.welt-atlas.de