Tập tin : political-map-of-Asia.gif
Bản đồ-Châu Á-political-map-of-Asia.gif
1412x998 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.ezilon.com