Tập tin : Asia-map.png
Bản đồ-Châu Á-Asia-map.png
1801x2338 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org