Tập tin : eurasia-pol-2006.jpg
Bản đồ-Châu Á-eurasia-pol-2006.jpg
6773x5400 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : lib.utexas.edu