Tập tin : Map-of-southeast-asia_1400_CE.png
Bản đồ-Châu Á-Map-of-southeast-asia_1400_CE.png
791x1114 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org