Tập tin : asia_ref_2003.jpg
Bản đồ-Châu Á-asia_ref_2003.jpg
1087x1428 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu