Tập tin : Central-Asia-Map.jpg
Bản đồ-Châu Á-Central-Asia-Map.jpg
864x812 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.hollingscenter.org