Tập tin : asiamap1873large.jpg
Bản đồ-Châu Á-asiamap1873large.jpg
3166x2341 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.britishempire.co.uk