Tập tin : Ww2_asia_map_50.jpg
Bản đồ-Châu Á-Ww2_asia_map_50.jpg
1260x970 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : images.wikia.com