Tập tin : asia_map_country.gif
Bản đồ-Châu Á-asia_map_country.gif
786x712 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com