Tập tin : central_asian_common_2002.jpg
Bản đồ-Châu Á-central_asian_common_2002.jpg
1316x1042 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : tripcook.com