Tập tin : antarctica-map.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-antarctica-map.jpg
960x960 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : geology.com