Tập tin : africamap1.jpg
Bản đồ-Châu Phi-africamap1.jpg
657x666 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com