Tập tin : 600-africa.jpg
Bản đồ-Châu Phi-600-africa.jpg
600x732 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.world-maps.co.uk