Tập tin : Africa_Map_1745_(rus).jpg
Bản đồ-Châu Phi-Africa_Map_1745_(rus).jpg
2376x1860 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org