Tập tin : Map-of-Africa.jpg
Bản đồ-Châu Phi-Map-of-Africa.jpg
501x489 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com