Tập tin : 8371459-map-of-africa.jpg
Bản đồ-Châu Phi-8371459-map-of-africa.jpg
1143x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : us.123rf.com