Tập tin : karte-0-9007-en.gif
Bản đồ-Châu Phi-karte-0-9007-en.gif
1580x1428 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.welt-atlas.de