Tập tin : map_of_africa.gif
Bản đồ-Châu Phi-map_of_africa.gif
410x336 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.joinafrica.com