Tập tin : africa_islam_87.jpg
Bản đồ-Châu Phi-africa_islam_87.jpg
1004x1146 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu