Tập tin : St-Thomas-Island-Map.jpg
Bản đồ-Charlotte Amalie-St-Thomas-Island-Map.jpg
1540x840 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Charlotte Amalie
Quyền tác giả : www.mappery.com