Tập tin : Conakry_(1981).png
Bản đồ-Conakry-Conakry_(1981).png
1437x1562 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org