Tập tin : conakry_guinea_tpc_95.jpg
Bản đồ-Conakry-conakry_guinea_tpc_95.jpg
1275x1408 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu