Tập tin : Location_map_Conakry.png
Bản đồ-Conakry-Location_map_Conakry.png
906x955 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org