Tập tin : wg-conakry-2.jpg
Bản đồ-Conakry-wg-conakry-2.jpg
539x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : cf.juggle-images.com