Tập tin : Conakry_%281981%29.png
Bản đồ-Conakry-Conakry_%281981%29.png
1437x1562 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org