Tập tin : txu-pclmaps-oclc-6595934-conakry.jpg
Bản đồ-Conakry-txu-pclmaps-oclc-6595934-conakry.jpg
3494x2524 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu