Tập tin : txu-oclc-6559093-c28-11.jpg
Bản đồ-Conakry-txu-oclc-6559093-c28-11.jpg
4020x5114 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu