Tập tin : Conakry-map-Guinea.jpg
Bản đồ-Conakry-Conakry-map-Guinea.jpg
1089x1500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com