Tập tin : 59507449_d1b262ae92.jpg
Bản đồ-Conakry-59507449_d1b262ae92.jpg
500x441 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : farm1.staticflickr.com