Tập tin : txu-oclc-6595921-nc28-11.jpg
Bản đồ-Conakry-txu-oclc-6595921-nc28-11.jpg
3788x5000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu