Tập tin : Conakry.jpg
Bản đồ-Conakry-Conakry.jpg
1536x2048 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org