Tập tin : 250px-Guinee-map-blank.png
Bản đồ-Conakry-250px-Guinee-map-blank.png
250x269 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : static.newworldencyclopedia.org