Tập tin : conakry_Guinee_conakry_000%5B1%5D.png
Bản đồ-Conakry-conakry_Guinee_conakry_000%5B1%5D.png
1087x751 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Conakry
Quyền tác giả : vroum52.com