Tập tin : Cairo-Dakar_Highway_map.PNG
Bản đồ-Dakar-Cairo-Dakar_Highway_map.PNG
639x397 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Dakar
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org