Tập tin : Dakar_Rally_2013_map.jpg
Bản đồ-Dakar-Dakar_Rally_2013_map.jpg
2411x1994 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dakar
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org