Tập tin : Dakar_map.png
Bản đồ-Dakar-Dakar_map.png
425x283 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Dakar
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org