Tập tin : Dakar-Nov.jpg
Bản đồ-Dakar-Dakar-Nov.jpg
1131x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dakar
Quyền tác giả : urban-sensing.eu