Tập tin : 470_1284379436_damascus-1999.jpg
Bản đồ-Damas-470_1284379436_damascus-1999.jpg
1062x964 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Damas
Quyền tác giả : www.ecoi.net