Tập tin : Damascus-Tourist-map.jpg
Bản đồ-Damas-Damascus-Tourist-map.jpg
1190x936 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Damas
Quyền tác giả : www.mappery.com