Tập tin : Map_of_old_damascus.jpg
Bản đồ-Damas-Map_of_old_damascus.jpg
1772x1181 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Damas
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org