Tập tin : maxresdefault.jpg
Bản đồ-Dera Ismail Khan Airport-maxresdefault.jpg
1280x720 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dera Ismail Khan Airport
Quyền tác giả : i.ytimg.com