Tập tin : dhaka-city.gif
Bản đồ-Dhaka-dhaka-city.gif
1000x1324 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com