Tập tin : Dhaka+District+Map.GIF
Bản đồ-Dhaka-Dhaka+District+Map.GIF
1000x1544 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com