Tập tin : dap.jpg
Bản đồ-Dhaka-dap.jpg
3840x5760 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : changebangladesh.files.wordpress.com