Tập tin : Dhaka-city-map.jpg
Bản đồ-Dhaka-Dhaka-city-map.jpg
1157x1444 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com