Tập tin : ancient_dhaka_around_1.jpg
Bản đồ-Dhaka-ancient_dhaka_around_1.jpg
885x1230 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com