Tập tin : dhaka-3.jpg
Bản đồ-Dhaka-dhaka-3.jpg
3084x2121 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : bdoza.files.wordpress.com