Tập tin : dhaka_city_map.jpg
Bản đồ-Dhaka-dhaka_city_map.jpg
480x607 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Dhaka
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com